Tag-arkiv: store racer

hvilken race eller blanding?

Når vi mennesker vælger en hund, så vælger vi oftest ud fra hundens ydre. Vi vælger det udseende som appellerer mest til os, det udseende som vækker vores følelser af omsorg og kærlighed. Ofte glemmer vi at “kigge” under overfladen, og det kan i mange tilfælde give alvorlige adfærdsproblemer der kan få katastrofale konsekvenser, både for hund og mennesker.

Mine hunde er af racen Berger Picard - læs mere om dem ved at klikke på billedet

Der findes idag ca. 400 forskellige racer på verdensplan der er anerkendte af FCI, Den internationale sammenslutning af nationale kennelklubber. Herudover findes der mange hunde som i dag bevidst blandes af 2 eksisterende racer, et såkaldt “smart” design. Flere af disse typer af bevidste blandinger  bliver mere og mere populære, som eks. labradoodle (bl. af labrador og puddel).

Alle racer eller blandinger har egenskaber som har fordele og ulemper for os mennesker. Det der for en familie kan være en fordel i én race, kan for en anden familie være en decideret ulempe, og kan derved bringe store frustrationer med sig i hverdagen. Derfor er det meget vigtigt at vide noget omkring den specifikke race man vælger, hvad er hundens racespecifikke egenskaber? Har man eks. forelsket sig i en jagthund og ikke påtænker at stimulere hundens behov i den retning, elle, så er det højst sandsynligt at den kan udvise en frustration og stress på længere sigt. Frustration og stress er årsag til mange adfærdsproblemer.

Hvert år bliver ca.15.000 hunde aflivet grundet adfærdsproblemer. Der kan være flere årsager til at hunden udviser en adfærd der volder os problemer. Den største årsag er dog vores manglende viden omkring hundens egenskaber og instinkter, når vi vælger en hund.

Vælger man eks. en vogterhund (en race som er avlet til at vogte og forsvare flokken mod tyve og rovdyr), så ligger det i hundens natur at være modig, selvstændig og ikke være bange. Den vogter derfor familien skarpt til tider. Vogterhunden kan bidmarkere uden at give den samme mængde af synlige advarselsignaler først, som nogle andre racer ville gøre. Dette er faktisk ikke et decideret adfærdproblem, men en normal adfærd som udvises af gennemsnittet hos denne (og andre) race! Dog kan den adfærd volde problemer for os i hverdagen. Du kan læse mere om mine egne erfaringer med mine hunde

Vælger du en blandingshund er det også her vigtigt at vide hvilke racer hunden er en blanding af (hvis det dog er muligt). Kender du hundens race eller blandinger heraf, kan du bedre forudsige hvilke krav det vil stille til dig som hundeejer i hverdagen. Du kan derved bedre opfylde din hunds stimuleringsbehov og forstå dens adfærd.

Uanset race eller blanding kan hundens adfærd gå hen og blive “for meget” (kvantitativt) samt “for lidt” (kvalitativt) i forhold til normalen, og det er her vi taler om egentlige adfærdsproblemer.

Dette kan forebygges gennem vores bevidste valg af hund (race eller blanding). Chancerne for at træffe det rette valg er naturligvis strørre når vi kender racens stimulerings-  og aktiveringsbehov (mentalt som fysisk), har forståelse for hundens adfærd, og har kendskab til evt. racespecifikke træningsbehov.
Skulle valget falde på eks. en jagthund, og man ikke ønsker at gå på jagt, så er det vigtigt at man kompenserer i form af anden træning som tilsvarende giver samme tilfredstillende stimulering. Få tips til hvordan du kan være med til at øge din hunds daglig mental stimulering i form af søgeøvelser

Det er også vigtigt at pointere, at der er andre væsentlige faktorer, der kan skabe adfærdsproblemer. Jeg har lavet en tjekliste til dig på nogle af de vigtigste punkter, der er medvirkende eller direkte årsag til adfærdsændringer. Se listen her

Vælg gerne med hjertet, men hav hovedet med 🙂

Læs artiklen på ekstrabladet.dk

Artiklen må ikke kopieres eller viderebringes på anden vis uden forhåndstilladelse af forfatteren. Den er beskyttet af Lov om Ophavsret.
Du er dog velkommen at linke til artiklen.

Copyright DogWise v/Betina Sabinsky 2011

 

Hvad er en forstærker, forstærkning, positiv og negativ straf?

Mange er lidt i tvivl omkring betydningen af forstærkere, straf og forstærkninger – hvad er forskellen og hvordan bruges de? For at forstå forskellen bliver man nødt til at forstå de 4 konsekvenser i læringspsykologi.

En positiv forstærkning (+), er navnet på selve handlingen – at tilføre en positiv forstærker når en adfærd forekommer. En forstærker (belønningen), er den stimuli der udløser sandsynligheden for at adfærden vises igen. “Eks. du træner sit med din hund, når din hund sitter så belønner (forstærker) du adfærden med noget den har lyst til, dette øger sandsynligheden for at din hund sætter sig igen”

Positiv straf (+) også kaldt korrektion, er når man tilfører en stimuli (handling) som gør adfærden mindre sandsynlig, og derved reducerer man en uønsket adfærd. “Eks. du træner igen sit med din hund, din hund er ukoncentreret og snuser i græsset, du rykker i linen for at reducere den ukoncentrerede (uønskede) adfærd.

Negativ straf (-), er når en adfærd fører til at en stimuli (en positiv forstærker – belønning) tilbageholdes eller fjernes og derved bliver adfærden mindre sandsynlig.“Eks. du træner sit med din hund, men din hund dækker, du tilbageholder dine forstærkere/belønninger“.

Negativ forstærkning (-), er når en adfærd fører til en undslippelse eller undgåelse af en aversiv (noget ubehageligt) stimuli OG adfærden bliver mere sandsynlig. “Eks. du træner sit med din hund, din hund bliver stående og du presser den ned i bagdelen i en sit. Dvs. den bliver lettet når presset forsvinder og lærer at sitte ved at undgå det ubehagelige (dit pres)”.

Hvis man under træning benytter sig af en blanding af positiv forstærkning, negativ forstærkning/positiv straf. Her belønnes der med guffer/legetøj når hunden gør noget godt, og korrigeres (verbalt/fysisk) når hunden laver fejl. Såfremt man benytter sig af denne blanding, skal man være klar over at virkningen af belønningen bliver mindre. Hunden kan blive så optaget af at undgå/undslippe ubehag at den ikke arbejder så intenst (glæde) for belønningen mere.

I klikkertræning trænes der kun med positiv forstærkning og negativ straf. Dvs. at vi positivt forstærker (tilfører) individet når den ønskede adfærd udvises og tilbageholder/fjerner den positive forstærker (negativ straf) når individet udviser en uønsket adfærd. Her lærer din hund at tænke selv og søge den adfærd vi ønsker at forme. Din hund vil ikke hæmmes af at blive irettesat (positiv straf) verbalt eller fysisk, eller udføre en bestemt adfærd for at undgå noget ubehagligt (negativ forstærkning).

Vær med til at træne din hund med succes – til succes 🙂 Læs mere om klikkertræning her

 

Artiklen må ikke kopieres eller viderebringes på anden vis uden forhåndstilladelse af forfatteren. Den er beskyttet af Lov om Ophavsret.
Du er dog velkommen at linke til artiklen.

Copyright DogWise v/Betina Sabinsky 2011


dejlige hundehvalpe til årets første HvalpeCamp

Så blev årets første mini HvalpeCamp afholdt d. 17 juli med stor tilslutning trods lidt ustadigt vejr. 11 hvalpe og deres familier var mødt op for at deltage til hvalpetræning med introduktion til klikkertræning. Vi fik lavet fokusøvelser, indkald, legeøvelser, gå til tæppe øvelse, stilleøvelser og selvfølgelig socialisering hvor hvalpene blev delt op i grupper af små og store racer.

Teori omkring klikkertræning blev forklaret indledningsvist og demonstreret med hund før hver øvelse. Vores fokus var lagt på hvordan vi øger vores værdi for hunden og hvordan vi kan blive mestre i at bruge forstærkninger (belønninger). Hvad gør at hunden vælger dig? fremfor alle andre forstyrrelser som der måtte være i et miljø. Arrangørerne, Dansk Hundecenter og DogWise starter hundetræning op i august hvor træningsmetoden er klikkertræning, og tilmeldinger fra deltagerne strømmer ind, så vi må sige at HvalpeCamp har været en stor succes og det bliver ikke sidst gang det afholdes.

Vi er allerede begyndt at tænke UnghundeCamp og meget meget mere. Indtil videre kan billederne nydes 🙂

Alle deltagere fik GoodieBags sponsoreret af RigtigHundemad.dk i Greve.