Tag-arkiv: operant betingning

klikkertræningens fantastiske verden

Her er en lille kort film om Bob Bailey´s nye video i den undervisning han tilbyder og har tilbudt siden midten af 1950. Bob Bailey er biolog, kemist samt dyreinstruktør og er den som har ændret verdens opfattelse af dyretræning og dyreadfærd. Læs mere om Bob og hans biografi.

Hans mest berømte workshops er dem som man kalder for chicken camp, hvor man lærer betydningen af især timing og kriterier samt mekaniske færdigheder. Dette er meget vigtigt for at kunne træne andre dyr. Grunden til at man bruger høns er at – at de er sindsyge hurtige i deres bevægelser og at du her vil få hvad du kommer til at forstærke (belønne) undervejs. Her er der ingen kære mor, har du lavet bare 1 fejl, så bliver du nødt til at gå tilbage og planlægge din fortsatte træning. Høns er også nemmere håndterbare til disse workshops, da de er forudtrænet i at blive håndteret af forskellige mennesker uden at blive stresset.

Jeg har deltaget i en chicken camp i Danmark hos Hund og Træning (2009) for at dygtiggøre mig indenfor mit felt. Som dyreinstruktør bliver man nødt til at holde sig ved lige og træne på sine mekaniske færdigheder, samt være “opdateret” i sin viden omkring dyretræning. Det er også en sikkerhed for at I som kursister bliver undervist korrekt, og bliver delagtige i den viden (operant betingning) for at kunne træne Jeres hunde (el. andre dyr) med succes. Bob Bailey er definitivt en af mine største inspirationskilder.

 

flere nye kurser med klikkertræning

Så er der lagt 2 nye kurser op med start i maj:

  • Opfølgningskursus i hverdagslydighed
    for alle der har gået hos DogWise før, enten unghund/voksen begynderkursus el. unghundefortsætterkursus (min. 12 mdr. gamle).
  • Avanceret videregående
    for alle der har gået kurset før så fortsætter vi med skema og færdiggør grundfærdighederne, el. for dem som har fået det anbefalet at gå videre som næste kursus.

Bemærk at kurserne Gå-Pænt og Indkald har ændret datoer for opstart!

Alle kurser er baseret på Shaping, at forme adfærden via klikkertræning. Træningsmetoden bygger på teorien om trinvis operant indlæring. Operant indlæring er læren om, at adfærd formes af dens konsekvenser. Adfærd der “besvares” med noget individet ser som positivt vil gentages oftere. Adfærd som “besvares” med noget som individet ser som negativt vil udslettes. Klikkeren bruges som en markør, der fortæller hunden at den adfærd den udviser her og nu er ønsket. Klikket efterfølges altid af en forstærkning (godbid eller anden belønning) som hunden elsker. Hundens adfærd bliver nu altså mere sandsynlig. Klikkeren bruges fordi det er en kort lyd, der gør det nemt at markere præcist og ensartet når hunden udviser adfærden. Du kan også bruge en lyd eller et ord som altid bruge til at markere den ønskede adfærd og efterfulgt af en forstærkning.

Se evt. mere omkring “hvad er klikkertræning

Kontakt DogWise for tilmelding på 60173717

hvad er klikkertræning?

Kender du klikkertræning?

Træningsmetoden bygger på teorien om trinvis operant betingning (indlæring) i læringspsykologien. Trinvis operant indlæring er læren om, at adfærd formes af dens konsekvenser. At adfærd der “besvares” med noget individet ser som positivt vil gentages oftere og at adfærd som ignoreres og altså ikke “besvares” – vil udslettes (ekstinktion). Klikkeren bruges som en markør, der fortæller hunden at den adfærd den udviser her og nu er ønsket (dette forudsætter at hunden forstår hvad klikkeren betyder inden den kan forstærke en adfærd). Klikket efterfølges altid af en positiv forstærkning (en godbid eller anden belønning) som hunden elsker. Hundens adfærd bliver nu altså mere sandsynlig. Klikkeren er en god markør fordi det er en kort lyd, lyder ens hver gang selvom det evt. en anden i familien som træner hunden. Det gør det også nemt at markere præcist og ensartet når hunden udviser den ønskede adfærd. Du kan også evt. bruge en lyd eller et ord som altid bruges til at markere den ønskede adfærd og dernæst er efterfulgt af en forstærkning.

Forstærkeren (belønningen) er vigtig
Forstærkeren (belønningen) kan være en lækker godbid, en bold, lidt leg eller andet som hunden sætter pris på. Hunden lærer hurtigt, at klikket betyder at belønningen på vej. Hunden lærer nu hurtigt at udvise den adfærd ejeren ønsker for at få belønningen. Din belønning er vigtig for hvor hurtigt din hund lærer. Eks. kunne man jo sige at du selv ville lære hurtigere hvis din belønning var 500,- end hvis det var 20,- , din motivering, koncentration vil øges hvis udsigten for en bedre belønning er i sigte.

Beløn den ønskede adfærd – ignorer den uønskede adfærd
I klikkertræning bygges øvelserne op trin for trin, her positivt forstærkes hunden ønskede adfærd (handling) og ignorerer hundens uønskede adfærd. Kort sagt så belønner vi når hunden gør det vi gerne vil have og ignorerer den når hunden gør noget vi ikke vil have. Det ønskede mål for øvelsen formes nu frem gennem de trin som vi har tilrettelagt for vores træning. Når målet er nået etableres et signal (verbal-krop-hånd) som vil få hunden til at udvise den ønskede adfærd i fremtiden.

Hvorfor klikkertræning?
Klikkertræning er meget mere effektivt end “almindelig træning”, da hunden af sin egen frie vilje er en aktiv del af sin egen læringsprocess. Din hund er top motiveret og ønsker at vise en adfærd som den kan belønnes for. Dvs. at hvis hunden laver “fejl” i træningen (som du så ignorerer) vil den ikke gentage de “fejl” da adfærden ikke bliver belønnet, og så kan det ikke betale sig at lave for mange “fejl”. Dette kan være krævende for ejeren/føreren da det stiller store krav til vores færdigheder i klikkertræning.

Hvad kræves det? – de 4 hemmeligheder for at blive en supertræner

Timing af klikket, hvor præcist du forstærker eller rettere sagt – HVILKEN adfærd du forstærker. Et kort og rammende sætning fra Bob Bailey lyder “Man får det man forstærker, ikke det man mener at forstærke”.

Kriterier – hvad skal hunde gøre for at vi forstærker? De vi forventer at hunden skal gøre, opdeles i en trin for trin plan, kriterier er vigtige for at få en så pålidelig adfærd som mulige indtil vi har et færdig slutresultat.

Forstærkningsfrekvens – hvor længe/hvor mange gange skal hunden arbejde mellem hver belønning.

Forstærkningkvalitet – hvor “glad” er hunden for belønningen? hvor effektiv er din belønning?

Klikkertræning kan udover at være super sjovt og stærkt vanedannede også være en smule vanskeligt for nybegyndere og til tider også for øvede. Det kan derfor anbefales at gå på kursus hvor man kan få professionel undervisning undervejs. Alle kurser hos DogWise er baseret på klikkertræning – for mere info. se under kategorien Hundetræning.

God træning med at træne din hund til succes – med succes 🙂