Tag-arkiv: hunde

Giv din hvalp et valg og undgå adfærdsproblemer

1966254_10202620542907174_1915207371_o

Størstedelen af adfærdsproblemer skabes i hvalpestadiet og unghundealderen. Det kan være alt fra arv, manglende prægning og socialisering, overeksponering i socialisering, traumatiseringer, for hård opdragelse, omsorgssvigt og til det miljø de kom fra eller befinder sig i.

Årsagerne er mange, men fælles for dem alle er, at der skabes en dårlig (usund) stresstilstand hos hvalpen. Stresshormonet adrenalin og kortisol forøges i kroppen. Hvis kroppen igennem længere tid producerer store mængder kortisol og adrenalin, er den i konstant beredskab, og det er en tilstand, der slider meget på hvalpen, både psykisk og fysisk. Samtidig vil den hormonelle balance blive forskudt. Denne type stress er usund og kaldes negativ stress.

Men stress kan også være positiv (sund). Den positive stress giver os ekstra energi så at vi kan handle på farefyldte situationer eller når vi skal præstere og være ekstra skarpe. Stress fungerer på samme måde for både dyr og mennesker. Negativ stress skabes og øges ved især 3 meget oversete punkter i vores hverdag. Det er nemlig disse 3 punkter der er de største årsager til at vores hunde udvikler stress/angstbaserede adfærdsproblemer med reaktiv adfærd til følge.

Krav og forventninger
Allerede inden hvalpen er ankommet, har vi krav og forventninger, som skal opfyldes både i hverdagen og til hundetræningen. Hvalpen, som er otte uger når den forlader sin mor, skal ikke bare forholde sig til fremmede mennesker og til et helt fremmede miljø. Der bliver også lagt et pres allerede fra første dag. Her er er udpluk af de mest almindelige krav og forventninger:

Hvalpen skal:

 • kunne være kunne være alene hjemme (i op til otte-ni timer)
 • være renlig
 • sove igennem om natten
 • sove for sig selv
 • komme, når man kalder
 • kunne lide andre hunde
 • kunne lide mennesker og børn
 • kunne lide at køre bil, bus og tog
 • kunne håndtere et befærdet miljø

Hvalpen må ikke:

 • bide i ting eller inventar
 • bide i hænder og fødder
 • jagte børnene eller katten
 • hoppe op
 • tigge ved bordet
 • stjæle
 • trække i snoren
 • bide i snoren, når vi går tur
 • grave huller i haven

Vores krav og forventninger til den lille hvalp er uendelige og urimelige. Hvalpen bliver frustreret og stresset, resultatet er at hvalpen skældes ud og bliver yderligere frustreret og stresset.

For lidt søvn
Hvalpens søvnbehov er stort, hvalpens hjerne har behov for at fordøje og filtrere alle de daglige oplevelser. For at hvalpen ikke skal udvikle langtidsstresshormoner bør den sove minimum 18-20  timer dagligt. Dette er en ekstremt overset faktor som skaber mængder af negativ stress, den negative stress øger også energiniveauet hos hunden og vi kommer fejlagtigt til at tro at det er en “hyper” hvalp man har fået. Vi øger derfor efterhåndens hundens daglige fysiske stimulering (kaste bolde, pinde, løbe, cykle) når den når unghundealderen. Vi kommer derfor ubevidst til at smide mere brænde på bålet og den negative stress øges med adfærdsproblemer til følge.

Manglende indflydelse og kontrol
Videnskabelige undersøgelser på både dyr og mennesker viser, at den negativ stress øges væsentligt når vi fratages muligheden for at påvirke og handle i situationer hvor vi føler frygt og stress. Disse situationer vil variere en hel del i forbindelse med hvalpens frygtperioder.

Ved at være opmærksomme på hvalpens behov og tilgodese dem, vil vi give hvalpen mulighed for at  ændre den negativ stress til en positiv stress. Hunde er ligesom mennesker født proaktive, men gennem opvækst, prægning, socialisering, traumatisering og miljø er der en risiko for at de udvikler reaktiv adfærd.

En helt almindelig gåtur for en hvalp kan indeholde mange situationer som den gerne vil undgå eller skabe en passende afstand til. Vi presser som regel vores hunde til det det stik modsatte. Vi ønsker at vise hvalpen at det “farlige” ikke er så farligt ved at blive i situationen, eller ved at gå alt for tæt på. Vi er dermed med til at presse vores hvalpe ud i situationer hvor de endnu ikke kan bunde.

Ved manglende mulighed for afstand fratages den indflydelse og kontrol og negative stresstilstande skabes. Gentagne ganges manglende muligheder i pressede situationer vil udvikle en reaktiv adfærd hos hvalpen når den bliver ældre.

Den instinktive og naturlig reaktion vil være at langsomt trække sig væk og observere det “farlige” på afstand. Muligheden for at øge afstanden til det “farlige” nedsætter automatisk frygten og stressen. Denne mulighed for selv at kontrollere og have indflydelse på dens egen situation, giver hvalpen værktøjsredskaber der fremmer fremtidige sociale og miljømæssige kompetencer.

Hunde der bruger et proaktivt sprog har haft indflydelse og valgmuligheder i deres hverdag. De har selvtillid, selvsikkerhed, overskud, høj stresstærskel, evnen til at vælge fra og til, venlig social kommunikation og har generelt en mere rolig og afslappet adfærd.

Hvordan kan jeg hjælpe min hvalp?
Du hjælper din hvalp ved at observere den, forstå dens behov og give den indflydelse og valgmuligheder. Hvis din hund mener at situationen kræver afstand, er det vigtigt at dette respekteres, og at du sammen med din hvalp i line kan skabe passende afstand nok til triggeren (stressudløseren). Dette er hvad hvalpen (hunden) selv ville gøre helt fra begyndelsen men er forhindret fysisk af linen, vores krav, forventninger og miljømæssige forhindringer.

Ved systematisk at øger afstanden, når hvalpen ønsker det, hjælper du hvalpen med at øge dens egne kompetencer til at træffe rigtige valg i lignende situationer. Når hvalpen får muligheder for selv at vælge, vil det ’farlige’ blive meget mindre farligt, og den naturlige nysgerrighed samt forøgede selvtillid vil efterhånden få mere og mere overtag. Din hvalp vil få tillid til, at dens naturlige redskaber virker, og vigtigst af alt vil din hvalp få tillid til dig.

Efterhånden vil hvalpens stresstærskel og naturlige nysgerrighed øges, og det mindsker risikoen for adfærdsproblemer i fremtiden.

Undgå adfærdsproblemer
Adfærdsproblemer opstår, fordi hvalpe presses ud i situationer, hvor de ikke kan bunde, og hvor de ikke får muligheden for at foretage det rigtige valg.

Så kig på din hvalp. Vil den hilse på den store hund på vejen? Vil den være sammen med alle de løse hunde i hundegården? Eller vil den hellere gå væk, være for sig selv? Eller søger den dig og vil hellere være på afstand og kigge på?

Vil din hvalp helt hen til toget lige midt i myldretid? Vil den gerne med ud og gå tur midt på den befærdede vej? Eller sætter den sig ned og vil ikke gå videre?

Det er vigtigt, at vi tænker over de krav og forventninger, vi stiller. Vi skal give hvalpen valgmuligheder, så den kan vælge til eller fra. Vi skal styrke den i at kunne påvirke sin egen situation på en venlig og social måde. Ved at ’give slip’ på vores kontrol, vil hvalpen have større muligheder for at udvikle sig mentalt i sit eget tempo.

Når skaden er sket, og din hund er begyndt at reagere på sine omgivelser med udfarenhed eller flugt er der stadig hjælp at hente.

Gennem BAT (Behavioral Adjustment Training), udviklet af Grisha Stewart USA, kan man genvinde trygheden og styrke hunden i at kunne takle sine udfordringer og reagere mere positivt på og i sine omgivelser igen. Det kræver dog, at du lærer at tilgodese din hunds behov og giver den mulighed for at vælge rigtigt.

Kilder:

 • Grisha Stewart, indehaver af Ahimsa Dog Training i Seattle og udvikler af træningsmetoden BAT (Behavior Adjustment Training), ahimsadogtraining.com
 • Michael Marmot, Whitehall undersøgelserne om stress, ucl.ac.uk/whitehall II

Artiklen må ikke kopieres eller viderebringes på anden vis uden forhåndstilladelse af forfatteren. Den er beskyttet af Lov om Ophavsret. Du er dog velkommen at linke til artiklen.

Læs artiklen i Dyrefondet her

Copyright DogWise v/Betina Sabinsky 2014

når hunden er aggressiv

Debatten raser i øjeblikket i Sverige især over nogle svenske hundeprogrammer, deriblandt “Hundcoachen”. Her møder vi Frederik Steen, som i bedste sendetid udgiver sine tips til en lydig hund. Han viser hvordan man med straffende metoder vil få en aggressiv hund til at ændre sin adfærd. Flere svenske hundepsykologer, etologer og instruktører som træner med positiv indlæring er gået i krig mod de svenske medier. Herhjemme i Danmark kører debatten også meget højt om for og imod den såkaldte hundehviskeren Cesar Milan.

Konsekvensen med brug af straf kan være meget svær at gennemskue for udøveren, da hunden jo umiddelbart “makker ret”. Kigger man på tv-programmer med Cesar Milan, så ser det hele jo også legende let ud, og derfor er der mange der afprøver og praktiserer disse metoder med ødelæggende konsekvenser.

For dig som hundeejer til en aggressiv hund, er straf en hurtig og nem løsning, en såkaldt quick-fix. Det virker umiddelbart, hunden stopper måske sin aggressivitet i situationen, og du går videre på turen. Næste dag viser hunden dog igen den aggressive adfærd, og måske nu også i andre situationer. Ved brug af straf påfører du hunden unødvendig smerte samt følelsesmæssige frustrationer. Dette er en symptombehandling og du ændrer ikke selve årsagen til din hunds aggressivitet, i de fleste tilfælde vil omfanget af aggressiviteten øge.

Føler du dig presset til at bruge straffende metoder? Det kan være et pres når du som hundeejere møder bebrejdende blikke og stygge kommentarer på gåturen. Selv venner og familie kan være medvirkende til din straffende adfærd. Mange oplever dette gruppepres dagligt, det er derfor nemt at give efter. TV udsendelser der viser såkaldte eksperter der sparker, rykker i linen, lægger sig ovenpå hunden, gør det hele mere legalt. Selve smerten som bliver påført hunden kan være kortvarig, men problemet med straf er at hunden konstant går rundt og er bange for det.

Bruger du positive metoder til ændring af en aggressiv adfærd, så ved du at det tager lidt længere tid for de ønskede resultater. Du ved til gengæld også at ændringen af adfærden er meget mere stabil og konstant. Desuden vil din hund stole på dig, have tillid til dig og dine evner i at løse enhver situation.

Få positiv kontakt med din hund på et kursus

Læringpsykologien fungerer på samme måde for alle levende organismer, dette er videnskabeligt bevist! Derfor fungerer både belønning og straf på samme måde på hunde som for mennesker. Hunden har alle basis følelser som vi mennesker, de føler ligeledes sult, tørst, vrede, had, empati, kærlighed, angst og frygt m.m. I mange år har videnskaben været afvisende overfor komplekse tanker og følelser hos dyr, men rundt omkring i verden viser nye studier og forskning det modsatte. Marc Bekoff og Jessica Pierce har netop sammen udgivet bogen Wild Justice, The Moral Lives of Animals. Marc Bekoff er etolog og har længe studeret det sociale liv hos hunde, ulve, ræve m.m. Han hævder i bogen sammen med filosoffen Jessica Pierce, at dyr enda udviser moralsk adfærd. Marc Bekoff siger, “de viser også handlinger i deres adfærd der minder om moral, indlevningsevne, gensidighed, samarbejdsevne og enda retfærdighedssans i betydningen ‘fair play’ og retskaffenhed”.

Definitionen på fair play er, ærligt spil og retfærdig behandling. Hvis du bruger straffende metoder, så har du overskredet grænsen for fair play. Dette er selvom du også bruger belønning ind imellem. Straffen vil altid veje tungest.

3 tips til hvordan du kan hjælpe din hund på vej uden brug af straf.

1. fratag hunden muligheden at reagere. Dette er din management, din måde at styre de hændelser som hunden udsættes for og som den mener er “farlige”.  Din opgave er at ikke udsætte hunden for det som den vil reagere på.
2. find og indlær en alternativ adfærd. Indlæring af en anden adfærd som derefter kan benyttes i stedet for den reaktive.
3. Få din hund til at melde til dig hvis den føler sig utryg, så du kan styre situationen med en positiv løsning. Denne form for melding fra hunden kan kun finde sted når din hund stoler på dig, når hunden har tillid til at du forstår betydningen af fair play.

Kontakt en prof. adfærdsbehandler for årsagsbehandling og positiv træning af din hund.

Artiklen må ikke kopieres eller viderebringes på anden vis uden forhåndstilladelse af forfatteren. Den er beskyttet af Lov om Ophavsret.
Du er dog velkommen at linke til artiklen.

Læs artiklen på ekstrabladet.dk her

Copyright DogWise v/Betina Sabinsky 2012

nye datoer for hundetræning

her laves plads via baljeøvelsen

NYE KURSER STARTER I MAJ

Så er der lagt nye datoer for hundetræning på hjemmesiden. Alle kurser er med klikkertræning og der er obligatorisk teoriaften d. 2 maj i Greve Borgerhus. Vi træner programmer i grundfærdigheder som kædes sammen til et perfekt lydighedsprogram. Der er både søndagshold og hverdagshold. Nu som noget nyt tilbyder vi formiddagshold for hvalpe små racer samt begynderhold.

Nye kurser

 • hvalpehold (små/mellem/store racer)
 • unghunde/voksen begyndere
 • fortsætterhold let øvet
 • fortsætterhold øvet
 • gå pænt i snor
 • indkald

DogWise har fået ny instruktør. Jette Hinge Kristensen mangler p.t sin praktiske eksamen hos Hund og Træning og derfor tilbyder vi hvalpe og begynderhold om formiddagen til en reduceret pris på 600,- . Se mere på hjemmesiden…

Træn din hund lykkelig med klikkertræning. Ja, du læste helt rigtigt. Undersøgelser viser at din hund bliver lykkeligere af positiv træning, det er der vel i og for sig ikke noget nyt i – vel?

Vi bliver vel alle lykkelige af positiv feedback, vejledning, opdragelse el. andet – men nu er der sørme forsket i det hos dyr… tsk tsk. Som om vi ikke vidste det i forvejen, de kunne bare ringe til os dyreinstruktører eller dyre ejere der kun bruger positive forstærkningsmetoder 🙂

Det hænger sammen med dopamin udskillelsen fra vores (både dyr og mennesker) belønningscenter i hjernen. Belønningssystemet sørger for følelser som lykke og glæde. Når det man gør stimulerer belønningssystemet i hjernen, vil man derfor have lyst til at gentage disse handlinger.

Derfor, træn altid din hund med succes til succes!
Klikkertræning er baseret på at stimulere både hundens og dit belønningssystem. Jeg har skrevet lidt omkring klikkertræning her på bloggen – hvad er klikkertræning!

Så vil du være med og øge din hunds daglige velvære og gøre din hund lykkelig gennem positiv træning, så kom med til nye kurser hos DogWise. Alle hold er baseret på klikkertræning, teorien bag denne træningsmetode gennemgår vi til en obligatorisk teoriaften i Greve Borgerhus.

Hverken dig eller din hund behøver have nogen forkundskaber til klikkertræning, de fleste er nybegyndere og vi arbejder individuelt i små trin af gangen. Det eneste der kræves af dig er at du har lyst til at træne din hund med positive forstærkninger og lære noget nyt.

Vi arbejder ud fra flere grundfærdigheder i hverdagslydighed (eks. fokus-sit-dæk-target-plads-bagpartskontrol-plads-indkald-stå-lineføring-gå pænt-leg-slip-bære), der vil også være sjove øvelser samt stilleøvelser alt afhængig af hold. Disse grundfærdigheder danner basis for din hunds hverdagslydighed.

Vi arbejder med at finde flere forskellige forstærkere (belønninger) som din hund vil arbejde for. Du vil lære betydningen af forstærkere, timing, planlægning af træningen, dine krav i træningen, forøgelse af kravene samt at nå selve målet. Alt sammen med positiv forstærkning for en sjovere hverdag sammen med din hund!

Du vi blive overrasket over hvor meget din hund kan som du ikke var klar over 🙂

Læs mere omkring alle holdbeskrivelser på www.dogwise.dk/beskrivelse.htm samt datoer/tider for træning www.dogwise.dk/kurser.htm

Ring for tilmelding på 60173717.
Træningen foregår i Greve