myter om lederskab

Dagligt sker det, at hundens adfærd i mange af hverdagens situationer, bliver fortolket forkert, og derved håndteret forkert. Populære udtryk som “dominans”, “rangorden”, “lederskab” og “alpharolle”, bliver brugt i situationer hvor årsagen er relateret til en psykisk eller fysisk tilstand.  Situationer hvor uønsket adfærd er begyndt at blive problematisk i dagligdagen, og hvor velmenende naboer, kollegaer eller sågar instruktører i den lokale hundeklub, har fortalt os at vores hunde nu er ved at tage magten fra os. Dette “trigger” noget i os, og bringer følelser i kog, og man “skruer bissen” på. For det sidste vi ønsker, er at der er nogen der tager magten fra os.

Læs hvad der kan udløse problematisk adfærd her

Det problematiske i denne nye situation, hvor man påbegynder en håndtering med at sætte hårdt mod hårdt, er groft sagt to ting. Enten vil konflikterne tiltage og øge sit omfang i hverdagen, eller også vil hunden “resignere“, og man vil føle, at en magtkamp er “vundet”. Men var det overhovedet en magtkamp til at begynde med?

Hver gang en hundeejere ikke lykkes med at stoppe en problematisk adfærd, er hoveddiagnosen som regel, at det er ejerens lederskab der er for svagt. Hvor mange gange har vi ikke hørt, at vi skal “styrke” vores lederskab? Vi får mærkelige advarsler og råd omkring hvordan, vi skal takle hunden og løse situationen. Disse typer af råd indeholder som regel fysiske og verbale korrektioner (straf). Nogle hunde vil reagere med øget problemadfærd, og evt. rette den negative adfærd mod andre (dyr og mennesker). Andre hunde vil “resignere” og blive passive og nedslåede, og angsten vil øges væsentligt, med fare for at den negative adfærd kommer retur eksplosivt. Disse hunde ophører med at tage egne initiativer i frygt for straf, men opfører sig “lydigt”, så ejeren forbliver i troen på, at lederskabet er etableret. Det er en høj pris hundene betaler for vores “vellykkede resultater”.

Hvordan fungerer en flok egentlig? Hunden nedstammer fra ulvene, og er derved et flokdyr. De fleste fagbøger om hunde er baseret på studier foretaget i perioden fra 1940-1960´erne, og er derfor ikke længere tidssvarende. Disse observationer og studier omkring ulveadfærd, er foretaget på ulve i fangenskab. Enhver med sund fornuft, kan sige sig selv at normal adfærd ikke kan studeres i fangenskab. Det vil være som at studere normal menneskelig adfærd – i et fængsel! I det miljø har man ikke har mulighed for flugten i en “freeze, flight or fight” respons, og det resulterer i en barskere omgangsform, hvor man bliver nødt til at slås for at overleve. I disse miljøer hersker der en hierarkisk orden, eller “hakkeorden” om man vil, som ikke er naturlig.

Flere tilgængelige studier og forskning af bl.a David Mech (biolog, ulve og naturforsker), fortæller at ulveflokken fungerer som en dynamisk “familie”. De to “alpha-dyr”, er flokkens “far” og “mor”. Disse to er forbeholdt rollen som de reproducerende individer. Dernæst består flokken som regel af forrige års unger og sidste års unger – ligesom i en helt almindelig familie. Grunden til at “far” og “mor” har rollen som flokkens overhoveder, er at de har formået at formere sig og fået hvalpe, og dermed dannet en flok. I dag ville den mest rigtige beskrivelse for “alpha-hannen” og “alpha-tæven” være avls-hannen og avls-tæven. De er naturlige ledere af flokken, ligesom forældre er “ledere” for sine børn, eller en chef der varetager rollen som leder for sine ansatte. Lederskab opstår af den dynamik der er i et socialt system, og man må vide ens egne styrker og svagheder for at kunne lede andre. Dette kræver medfølelse, empati og opmærksomhed på den sociale kontekst.

Video – hør David Mech omkring begrebet alpha her

Quick-fixes (korrektioner og straf) skaber desværre afhængighed grundet den “succes-følelse”, der ligger i at opleve et problem løst her og nu. Følelsen af succes, udløser dopamin (kroppens lykkehormon) i hjernen, og det skaber et afhængighedsforhold hos ejeren. Det vil sige at man er tilbøjelig til at udføre de samme handlinger igen og igen. Inden man får set sig om, kan det være den daglige omgangsform med hunden.

Indenfor de sidste 10 år er der dog sket en kæmpe fremgang indenfor hundetræning og dyretræning generelt. Med positiv konfliktløsning kan den onde cirkel ændres. Det kræver dog sin “mand” samt hjælp fra en professionel adfærdsbehandler hvis konflikter skal løses på en langsigtet og holdbar måde, da tilliden mellem hund og ejer igen skal opbygges.

Så har du problemer med din hunds adfærd, og modtager du et “godt” råd som indebærer hård fysisk eller psykisk håndtering – så stop op, og tænk over, at grundlaget for en flok er, sammenhold og samarbejde. Det er med de egenskaber, at du bliver en ægte “flokleder”. Ikke gennem konflikter, konkurrence om magt eller kontrol….

Du kan læse mere om myter og misforstået lederskab i Anders Hallgrens bog “Alfasyndromet”……

Læs artiklen på ekstrabladet.dk her

Artiklen må ikke kopieres eller viderebringes på anden vis uden forhåndstilladelse af forfatteren. Den er beskyttet af Lov om Ophavsret.
Du er dog velkommen at linke til artiklen.

Copyright DogWise v/Betina Sabinsky 2012

del med dine venner...
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • RSS
  • LinkedIn

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *